در اين بخش مي توانيد انواع كشنده هاي توليدي توسط گروه صنعتي پيلسان را مشاهده كرده، مشخصات فني آنها را مطالعه و با هم مقايسه نماييد. همچنين مي توانيد با استفاده از بخش گالري تصاوير، تصاوير مربوط به اين كشنده را مشاهده كنيد. از شما همراه عزيز مي خواهيم در صورتي كه از اين محصول استفاده نموده ايد نظر خود را در بخش نظرات وارد نماييد در غير اين صورت شما را به مشاهده ي سايرين دعوت مي كنيم.