تصاویر

لزوم انجام سرويس اوليه :

بازدید اولیه خودروهای کشنده، در کیلومتر 5000 (پیمایش 1000 کیلومتر بیشتر یا  1000 کیلومتر  کمتر نیز، بلامانع است) و حداکثر  6 هفته  پس از تحویل، در کلیه نمایندگی های مجاز شرکت تیتان دیزل قابل ارائه است.

لطفاً توجه داشته باشید که انجام سرویس اولیه در محدوده زمانی و پیمایشی فوق و در محل عاملیت های مجاز الزامیست و عدم انجام آن منجر  به ابطال گارانتی بخش های مرتبط خواهد شد.