تصاویر

سرویس های ادواری

انجام به موقع سرويس­ هاي دوره­ اي یکی از راهکارهای موثر جهت افزايش عمر مفيد خودروهاي شرکت پیلسان مي ­باشد. تعمير و نگهداري منظم و انجام سرويس­ هاي دوره­ اي موجب کاهش هزینه­ ها، اطمينان و امنیت بيشتر در طول رانندگي و همچنین جلوگيري از توقف ­هاي احتمالي می ­شود. لذا انجام سرویس ­های دوره ­ای در تعمیرگاه ­های مجاز، امری ضروری است. الزامات سرويس ­هاي دوره ­اي شامل انجام بازديد قبل از رانندگي و اعمال برنامه بازدید دوره ای (مطابق آخرین نسخه فرم های بازدید) مي باشد.

بازدیدهای دوره ای