خبرهای پیلسان

1403/4/9 خبرهای پیلسان مطالعه : 2 دقیقه

ارتقاء گارانتی کشنده‌های پیلسان؛

افزایش گارانتی کشنده‌های پیلسان به 3 سال یا 300 هزار کیلومتر...

1403/4/2 خبرهای پیلسان مطالعه : 2 دقیقه

امضاء تفاهم نامه همکاری مجتمع صنعتی پیلسان و انجمن صنفی بتن آماده و قطعات بتنی ایران

در حاشیه دومین نمایشگاه بتن آماده

1403/3/27 خبرهای پیلسان مطالعه : 2 دقیقه

افتتاح نخستین نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت پیلسان

بر مبنای مفهوم هویت بصری جدید پیلسان در استان فارس

1403/3/9 خبرهای پیلسان مطالعه : 5 دقیقه

پیلسان و تعهدات اجتماعی؛

مسئولیت‌های اجتماعی و تاثیر آن بر جامعه

1403/1/28 خبرهای پیلسان مطالعه : 2 دقیقه

افتتاح اولین نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش شرکت پیلسان

بر مبنای مفهوم هویت بصری جدید پیلسان در استان کرمان

1402/11/7 خبرهای پیلسان مطالعه : 1 دقیقه

پنجمین اتواکسپو تهران

پنجمین اتواکسپو تهران

1403/1/28 خبرهای پیلسان مطالعه : 1 دقیقه

آغاز فروش مرحله ای کشنده پیلسان 480

آغاز فروش مرحله ای کشنده پیلسان 480 اتومات با قیمت قطعی

1402/7/25 خبرهای پیلسان مطالعه : 5 دقیقه

آغاز فروش مرحله ای شاسی کامیون کمپرسی پیلسان با قیمت قطعی

آغاز فروش مرحله ای شاسیکامیون کمپرسی پیلسان با قیمت قطعی

1402/4/28 خبرهای پیلسان مطالعه : 5 دقیقه

کسب رتبه نخست خدمات پس از فروش بر اساس گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در سال 1401

کسب رتبه نخست خدمات پس از فروش بر اساس گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در سال 1401

1402/4/3 خبرهای پیلسان مطالعه : 5 دقیقه

طرح BLC پیلسان؛ چشم اندازی جدید در مشتری ‌مداری

طرح BLC پیلسان؛ چشم اندازی جدید در مشتری ‌مداری

مطالب بیشتر
14 مورد | صفحه 1 از 2