تصاویر
  • زمان مطالعه 5 دقیقه
  • 1252 نمایش

تولید 1000 امین دستگاه از کشنده C7H در سال 1401


بعضی از عددهای رند از جمله 100، 1000 و ... معانی ویژه در حوزه های مختلف دارند. 1000 امین گل یک بازیکن فوتبال، 1000 امین مشتری که از یک برند خاص خرید می کنند و یا تولید 1000 امین محصول.

برای ما در مجتمع صنعتی پیلسان نیز تولید 1000 امین دستگاه کشنده C7H در 2 اسفند ماه سال 1401 علیرغم تمامی چالش ها، معانی ویژه ای دارد. چرا که این مهم به همراه فرایند داخلی سازی بسیاری از قطعات این کشنده به طور همزمان جریان داشت. 

در سال پیش رو 1402 نیز اهداف بسیار بزرگتری در سر داریم و می خواهیم چالش های بیشتری را تجربه کنیم چرا که اعتقاد داریم :

" به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید"